Kids & Teens

Chương trình tiếng anh Kids & Teens bao gồm 6 cấp độ dành cho học viên từ tiểu học đến trung học cơ sở. Với việc chú trọng thực hành ngôn ngữ, chương trình đáp ứng nhu cầu của học viên trong việc trang bị vốn từ vựng đa dạng và ngữ pháp phong phú theo các chủ điểm. Nội dung bài học thú vị, kích thích sự sáng tạo của học viên, giúp học viên có khả năng xử lý tốt các tình huống nói và viết hàng ngày.  

Mục tiêu khoá học

Ở trình độ Starters, học viên sẽ được củng cố và trang bị từ vựng/ngữ pháp xoay quanh các chủ đề quen thuộc, gần gũi với đời sống hàng ngày. Bước đầu rèn luyện khả năng phản xạ ngôn ngữ, giúp học viên tự tin khi sử dụng tiếng Anh,

Ở trình độ Movers, học viên sẽ bắt đầu bước sang giai đoạn nâng cao kiến thức và bước đầu hình thành tư duy ngôn ngữ,

Ở trình độ Flyers, học viên sẽ được trang bị kiến thức học thuật nền tảng, hình thành lối tư duy phản biện ngôn ngữ và có khả năng xử lý tốt các tình huống nói và viết hàng ngày,

Thông tin về khoá học

Thời gian học

Trình độ Starter/ Movers

– 72h/ 48 buổi học; 02 buổi học / 1 tuần; 1.5h/ 1 buổi học

Trình độ Flyers

– 108h/ 72 buổi học; 02 buổi học / 1 tuần; 1.5h/ 1 buổi học

Sĩ số lớp

Duy trì 10 – 15 Học viên/ lớp

Giáo viên

100% Giáo viên nước ngoài + 1 trợ giảng hỗ trợ lớp người Việt Nam