Hệ thống trung tâm đạt chuẩn quốc tế

Chương trình Tiếng Anh Mầm Non – Học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 1.

Phần mềm giảng dạy được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi của học viên.

Ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy: Sử dụng Bảng tương tác thông minh, máy chiếu, học cụ học tập giúp học viên tiếp thu ngôn ngữ 1 cách tự nhiên nhất.