KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN LÀ GÌ?

Hệ thống kinh doanh nhượng quyền đảm bảo các thành viên của hệ thống vận hành một cách đồng bộ về hình thức lẫn nội dung cũng như đảm bảo với người tiêu dùng về sự nhận biết hệ thống, các tiêu chuần hàng hóa, dịch vụ trong hệ thống ấy.

Ưu điểm lớn nhất của mô hình này đối với đơn vị nhận nhượng quyền là giảm thiểu rủi ro khi đầu tư, rút ngắn thời gian khởi động doanh nghiệp, được chia sẻ kinh nghiệm từ những thành viên trong tổ chức và quyền sử dụng một thương hiệu đã nổi tiếng và quen thuộc với người tiêu dùng.

Khách hàng thường lựa chọn những thương hiệu họ đã biết, có thể yên tâm với chất lượng sản phẩm, dịch vụ mình lựa chọn.

THUẬT NGỮ NHƯỢNG QUYỀN

ĐƠN VỊ NHƯỢNG QUYỀN (FRANCHISOR)

Là người trao một đơn vị, tập thể quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động kinh doanh của mình.

ĐƠN VỊ NHẬN QUYỀN (FRANCHISEE)

Là người được nhận quyền sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền, đổi lại đơn vị nhận quyền này phải thanh toán các loại khi nhận quyền.

LOYALTY FEE

Đây là chi phí mà đơn vị nhận quyền trả hàng tháng cho đơn vị nhượng quyền.Chi phí này được trả cho việc duy trì, sử dụng thương hiệu và các quyền lợi khác mà JOLLY EDU có trách nhiệm hỗ trợ. Royal fee cố định một mức cho toàn bộc các đơn vị nhận quyền trong hệ thống.

INITIAL FEE

Chi phí ban đầu cho các việc chuần bị và trợ giúp để bắt đầu doanh nghiệp như: chuyển giao công nghệ, huấn luyện, thủ tục, hành chính.Initial free dựa trên các gói sản phẩm mà đơn vị nhận quyền muốn được nhượng quyền, quy mô của đơn vị nhận quyền, độ phức tạp khi chuyển giao công nghệ và phạm vi hoạt động tại địa bản của đơn vị nhận quyền.

QUYỀN LỢI TỪ ĐƠN VỊ NHẬN QUYỀN

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ giai đoạn thành lập một trung tâm Anh ngữ JOLLY EDU tại địa phương cũng như trong suốt quá trình bạn vận hành trung tâm của mình. Bạn cũng được toàn quyền khai thác thị trường tại khu vực nhượng quyền và phát triển hệ thống kinh doanh dưới sự hỗ trợ và tư vấn liên tục của chúng tôi.

Đăng ký trở thành một giáo viên

You have to to fill out this form